Skip to Content

Dewire nominerad till årets samverkanspris vid Sundsvall Business Awards

Written by: Dewire

September 15, 2015

Den 24 september 2015 ska årets främsta prestationer inom Sundsvalls näringsliv belönas. Dewire är nominerade till årets samverkanspris.

Priset Årets Samverkanspris delas ut av Mittuniversitetet och ges till ett företag eller organisation som aktivt samverkar med Mittuniversitetets studenter och forskare.

För Dewire är Mittuniversitetet en viktig partner dels eftersom vi gärna rekrytrerar nyutexaminerade ingenjörer och dels för att vi befinner oss i teknikutvecklingens framkant. Vår strategi är att blanda människor med olika mängd erfarenhet och kunskaper. Detta skapar för oss ett ömsesidigt utbyte av kunskap, lärande och synsätt. Det ger oss möjlighet att utvecklas och bygga kvalificerade team som ständigt anpassar sig till nya utmaningar.

Dewire har samarbeten med Mittuniversitetet genom att erbjuda plats och handledare vid examensarbete, agerat uppdragsbeställare inom Student Innovation Mid Sweden, samt kommer att delta i forskningsprojekten SMART och DAWN.