Skip to Content

Outstanding Achievement in Web Development för kulturrådets webbplats

Written by: Dewire Portals Team

October 14, 2014

Norskt kulturråd kan glädja sig åt att deras webbplats kulturradet.no bedöms vara väl utformad och genomarbetad. Vid Web Marketing Associations årliga utdelning av "Web Awards" så belönades kulturrådets webbplats med utmärkelsen "Outstanding Achievement in Web Development".

Web Marketing Association behandlar årligen ett stort antal webbplatser för att (som de själva säger) - Determining the Best of the Web.

Alla bidrag bedöms på följande kriterier:

  1. Design
  2. Innovation
  3. Content
  4. Technology
  5. Interactivity
  6. Copywriting
  7. Ease of use

För varje kriterium ges en poäng mellan 0-10. Webbplatsen för Norsk kulturråd (som lanserades 2012) fick 60,5 av 70 möjliga poäng. Högsta poängen (9,5) fick webbplatsen för "Ease of use".

Detta omdöme är glädjande för kulturådet vars målsättning med webbplatsen är att presentera Kulturrådet på ett tydligt, exakt och lättillgängligt sätt, samtidigt som de vill visa på bredden i sin verksamhet.

Webbplatsen omfattar cirka 3000 sidor har utvecklats kontinuerligt sedan lanseringen i december 2012. Dewire, som ansvarade för den tekniska lösningen i projektet, står också för utveckling och driftsättning i den efterföljande förvaltningen.

WebAward for Outstanding Achievement in Web Development