Skip to Content

Vad menas med User Experience?

Written by: Dewire UX team

June 17, 2014

Enligt ISO 9421-210 definieras användarupplevelse som "de förnimmelser och reaktioner som uppstår hos en individ genom användning eller förväntad användning av en produkt, system eller tjänst".

Definitionen stämmer väl överens med hur vi tar oss an UX inom Dewire. För oss är bra UX när en tjänst, app eller produkt "bara funkar", när den låter dig göra det du vill på ett effektivt sätt och dessutom ger dig vad du behöver när du behöver det. Den ligger gärna steget före och ger dig till och med lite mer än vad du hade tänkt. Den skapar ett sug och du vill använda den mer!

Exempel på detta är när Uber låter dig beställa en taxi med hjälp av ett enda knapptryck eller när Jamie Oliver på tjugo minuter guidar dig fram till en "Nice lamb rogan josh with lemon rice". Men det kan också vara när du scannar in dina räkningar med telefonen och signerar med mobilt BankID.

Hur har man då lyckats skapa de här tjänsterna eller produkterna som känns som om de ligger steget före? Gemensamt för de här exemplen är att det ligger en gedigen designprocess i grunden.

Man har:

  • Kartlagt vem eller vilka som ska använda produkten, deras beteenden och behov.
  • Jobbat med prototyper från skiss till fysisk prototyp för att hitta rätt funktioner och uttryck.
  • Validerat sin lösning genom att låta slutanvändare testa prototyperna under utvecklingens gång.

Om vi inte möter användarnas behov kan vi inte heller framkalla det där "suget". En grym användarupplevelse inträffar när komplexiteten av funktion, innehåll, användargränssnitt och form samverkar och bildar en helhet som uppfyller och helst överträffar användarnas förväntningar. Genom att jobba användarcentrerat ökar chanserna att nå dit.