Hoppa till innehåll

Biometrics – You are numbers

Skriven av: DEWIRE AI TEAM

maj 03, 2018

Biometrics är de värden som kan extraheras genom att mäta mänskliga egenskaper som avståndet mellan dina ögon eller ljudet av din röst.

Du är unik av naturen, även identiska tvillingar kan särskiljas genom utseendet på deras iris. Detta gör dina biometriska värden utmärkta för att användas för identifiering. Biometrics kan tas till extrema nivåer, som statliga övervakningstjänster eller användas till att skapa förenklade betalningslösningar. Vi vill se biometriska tjänster utvecklade med konceptet privacy-by-design där din integritet bevaras medan vi fortfarande utnyttjar fördelarna med biometrisk teknik.

Artificiell intelligens (AI), maskininlärning, djupa neurala nätverk, det här är disciplinen och teknikerna som kan upptäcka kunskap ur enorma mängder data, göra förutsägelser och till och med uppfinna nya saker. Biometrisk identifiering är ett bra exempel på hur vi kan utnyttja AI. Storlek, proportioner, struktur, färg, rörelse och tonhöjd är exempel på mätningar som ensamma eller tillsammans kan bilda ett mönster som kan användas för identifiering. Det är mycket som behöver tas i beaktande för att utveckla en säker biometrisk applikation, till exempel störningar i omgivningen, brus i ljud eller dåligt ljus i bilder. Vilken maskininlärningsalgoritm som ska användas för ett specifikt användningsfall kan också vara besvärligt och kräver erfarenhet att svara på.

För att lyckas med din biometriska tjänst:

  • Se till att användarnas integritet är av största betydelse och inte en eftertanke genom att bygga din applikation enligt konceptet privacy-by-design.
  • Planera om du behöver göra beräkningar lokalt eller med hjälp av en molntjänst beroende på ditt specifika användningsfall. Det är möjligt att du behöver båda delarna för att skapa en snabb och pålitlig tjänst.
  • Välj rätt algoritm för din applikation med det bästa förhållandet mellan hastighet och prestanda för dina behov.

Framöver kommer vi att se mycket mer av denna typ av tjänster som spårar, analyserar och identifierar människor. Se till att du gör det på rätt sätt för att förhindra att dina användare tappar ditt förtroende samtidigt som du bygger fantastiska applikationer. Låt oss hjälpa dig att förverkliga din nästa innovativa lösning.