Hoppa till innehåll

Prototyping

Skriven av: Dewire UX Team

juni 18, 2014

När vi hjälper våra kunder att utveckla sin idé till en färdig mobilapplikation jobbar vi med prototyper. Genom att testa prototypen på beställare och slutanvändare säkerställer vi att användarnas förväntningar uppfylls och till och med ibland överträffas. På det sättet får vi tidigt ett mått på användarupplevelsen och minimerar risken att inte bli klar i tid.

Idag finns en mängd prototypverktyg på marknaden och diskussioner förs hela tiden om huruvida man ska använda verktyg för att skapa interaktiva prototyper eller om man ska gå via implementation. På Dewire börjar vi med papper och penna. Hur vi sedan går vidare beror på kontext, prototypens komplexitet och vilka resurser som jobbar med projektet för tillfället.

Just nu testar vi iPhone-appen POP (Prototyping on Paper) för att snabbt gå från skiss till klickbar prototyp. Läs mer om detta i Smashing magazines artikel: Building clickthrough prototypes to support participatory design.

Vi jobbar också med Axure RP. Läs gärna Smashing magazines artikel: Creating responsive prototypes with adaptive views in Axure RP 7 om hur man kan skapa responsiva prototyper med Axure RP 7.