Hoppa till innehåll

Textutformning - en betydande del av användbarheten

Skriven av: Dewire UX team

juni 18, 2014

När man jobbar med applikationer är texterna en lika stor del av utformningen som grafik och dialogflöde. Och precis som med funktionerna behöver man jobba agilt även med texterna. Att släppa in "textmakare" i ett tidigt skede ger fördelar.

För att en användare ska kunna fatta ett beslut och förstå konsekvenserna behövs information med rätt innehåll, på rätt ställe och vid rätt tidpunkt.

Genom att testa texterna redan på prototypstadiet kommer ni att få värdefull feedback från användarna. Testet kommer att ge en indikation om vad användaren behöver mer eller mindre av, vad som behöver förstärkas och vad som kan gömmas. Den information användaren vill ha och det kravställaren på applikationen vill ge är inte alltid samma sak.

Med återkommande mindre portioner tid tillsammans med utvecklingsteamet kan användare förklara vilka ord och begrepp som är svåra att förstå och ibland avgörande för att budskapet i en text skall nå fram. På det sättet fås också indikationer på vilka begrepp eller budskap som behöver förstärkas eller förklaras ytterligare med hjälp av exempelvis bilder, illustrationer eller videoklipp.

Det är inte alltid lätt att erkänna vad man själv har svårt att förstå. Ett tips för att locka fram svar när man testar texter är då att fråga användaren vad de tror att en kompis eller kollega skulle ha svårt att förstå. 

Sammanfattningsvis: Texterna bidrar i högsta grad till användbarheten. Se därför till att få med dem i ett tidigt skede.