Hoppa till innehåll

Thesis Proposal

Distribuerade låsningsmekanismer

Många traditionella datorsystem byggs ofta som monoliter som körs i en enda exekveringsmiljö. Detta tillåter att utformning och implementering av sådana system utnyttjar möjligheten att dela minne mellan process och trådar på värdmaskinen. Detta gör implemtationen av synkronisering och låsning av processer och resurser en enkel uppgift när det behövs. Många system av denna typ som har vuxit genom åren börjar möta nya krav på både skalbarhet och redundans. I sådana situationer uppstår ofta utmaningar när implementeringen är beroende av tillgången till delat minne för låsningsändamål. Syftet med denna avhandling är att analysera i vilka situationer ny implementering måste göras och dess problem. Studenten ska föreslå idéer och lösningar för att låsningsproblematik i distribuerade miljöer, både när det gäller anpassning av implementering, införande av nya programkomponenter samt förändringar i lösningsarkitekturen. Dessutom bör prestandapåverkan både i datorresurser och svarstider utvärderas.

Mål

Analysera allmänna fall där låsningsmekanismen påverkas av distribution av systemuppgifter Föreslå lösningar och idéer för att lösa de allmänna fallen Utvärdera mjukvarukomponenter som erbjuder distribuerad låsning i termer av Implementeringspåverkan och inlåningseffekter Prestanda och resursbehov

Ansök till examensarbete

Examensarbetet kan i praktiken påbörjas direkt, men det är inte nödvändigt; det viktigaste för oss är att vi hittar rätt kandidater. 

Ansök till examensarbete