Hoppa till innehåll

Thesis Proposal

Fördelar och kostnader med testautomatisering

Testning är otvetydigt en viktig del av mjukvaruutveckling men testning är också en stor kostnadsfaktor. Testautomatisering har föreslagits som en lösning för att minska dessa kostnader. Testautomatiseringsverktyg lovar leverans av mjukvara med hög kvalitet som en påföljd av minimerade chanser till mänskliga fel. De sägs också minska tiden och resurserna för regressionstester. Men är det värt att automatisera varje test? När ska ett test bli automatiserat? När är manuella tester ett bättre val? Vilka faktorer påverkar besluten om huruvida man inte ska investera i testautomatisering? Syftet med denna avhandling är att stimulera diskussion om dessa faktorer och hjälpa företag att investera klokt.

Mål

  • När ska ett test bli automatiserat?
  • Avvägning mellan automatiserade och manuella tester
  • Vilka faktorer påverkar beslutet om huruvida man ska investera i testautomatisering eller ej?
  • Finns det en effektiv kostnadsberäkningsmodell för att fatta detta beslut?

Ansök till examensarbete

Examensarbetet kan i praktiken påbörjas direkt, men det är inte nödvändigt; det viktigaste för oss är att vi hittar rätt kandidater. 

Ansök till examensarbete