Hoppa till innehåll

Analytics

Value proposal: Analytics

Utforska och lyckas

Analytics är utforskning av stora datamängder i syfte att upptäcka mönster och annan nyttig information. Denna förmåga ger insikter och påskyndar den digitala omvandlingen för en organisation.

Vi erbjuder utveckling och integration av innovativa analysprogram som kan ge mervärde till dina befintliga applikationer eller utveckling av helt nya applikationer som ger nya affärsmöjligheter.

Cases

Facial recognition system - Analytics

Facial recognition system - Analytics

Utveckling av digitalskylt-applikation med ansiktsigenkänningskapacitet och analys inom detaljhandeln. Ansiktsigenkänning hjälper handlarna att interagera med kunderna på ett helt nytt sätt, baserat på realtid och historiska data.

Applikationen är utvecklad med Amazon Web Services (AWS) som plattform. Tjänsterna som har använts i AWS är API Gateway, CloudWatch, CloudFront, CloudTrail, Cognito, Lambda, S3 och Rekognition.

Thomas Alva Edison


Thomas Alva Edison  (1847-1931) was an American inventor and businessman.

He was one of the first inventors to apply the principles of large-scale teamwork to the process of invention, and because of that, he is often credited with the creation of the first industrial research laboratory.

Edison's inventions contributed to mass communication and, in particular, telecommunications. These included a stock ticker, a mechanical vote recorder, a battery for an electric car, electrical power, recorded music and motion pictures. His advanced work in these fields was an outgrowth of his early career as a telegraph operator.

Telegraph image source: Wikimedia Commons Portrait image source: Bibliothèque nationale de France
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration

Thomas A. Edison

Solutions

Utforska våra andra erbjudanden