Hoppa till innehåll

AWS Consulting Partner

As an AWS Consulting Partner we help our customers with the migration to AWS Cloud. Our delivery is secured with certified AWS architects and developers and based on DevOps principles and practices.

Cloud Computing

Cloud Computing

What Is Cloud Computing?

Cloud computing is the on-demand delivery of computing power, database storage, applications, and other IT resources through a cloud services platform via the Internet with pay-as-you-go pricing. Whether you are running applications that share photos to millions of mobile users or you’re supporting the critical operations of your business, a cloud services platform provides rapid access to flexible and low-cost IT resources. 

Advantages of Cloud Computing

Trade capital expense for variable expense

Instead of having to invest heavily in data centers and servers before you know how you’re going to use them, you can pay only when you consume computing resources, and pay only for how much you consume.

Benefit from massive economies of scale

By using cloud computing, you can achieve a lower variable cost than you can get on your own. Because usage from hundreds of thousands of customers is aggregated in the cloud, providers such as AWS can achieve higher economies of scale, which translates into lower pay-as-you-go prices.

Stop guessing about capacity

Eliminate guessing on your infrastructure capacity needs. When you make a capacity decision prior to deploying an application, you often end up either sitting on expensive idle resources or dealing with limited capacity. With cloud computing, these problems go away. You can access as much or as little capacity as you need, and scale up and down as required with only a few minutes’ notice.

Increase speed and agility

In a cloud computing environment, new IT resources are only a click away, which means that you reduce the time to make those resources available to your developers from weeks to just minutes. This results in a dramatic increase in agility for the organization since the cost and time it takes to experiment and develop is significantly lower.

Stop spending money running and maintaining data centers

Focus on projects that differentiate your business, not the infrastructure. Cloud computing lets you focus on your own customers, rather than on the heavy lifting of racking, stacking, and powering servers.

Go global in minutes

Easily deploy your application in multiple regions around the world with just a few clicks. This means you can provide lower latency and a better experience for your customers at minimal cost.

Amazon Web Services Intro

Amazon Web Services

In 2006, Amazon Web Services (AWS) began offering IT infrastructure services to businesses in the form of web services - now commonly known as cloud computing. One of the key benefits of cloud computing is the opportunity to replace up-front capital infrastructure expenses with low variable costs that scale with your business. 

Today, AWS provides a highly reliable, scalable, low-cost infrastructure platform in the cloud that powers hundreds of thousands of businesses in 190 countries around the world.

Pricing

AWS offers you a pay-as-you-go approach for pricing. With AWS you pay only for the individual services you need, for as long as you use them, and without requiring long-term contracts or complex licensing.

Security

Cloud security at AWS is the highest priority. As an AWS customer, you will benefit from a data center and network architecture built to meet the requirements of the most security-sensitive organizations. As an AWS customer, you inherit all the best practices of AWS policies, architecture, and operational processes built to satisfy the requirements of our most security-sensitive customers. 

The AWS Cloud enables a shared responsibility model. While AWS manages the security of the cloud, you are responsible for security in the cloud. This means that you retain control of the security you choose to implement to protect your own content, platform, applications, systems, and networks no differently than you would in an on-site data center.

Finally, AWS environments are continuously audited, with certifications from accreditation bodies across geographies and verticals.

Our Cases

Our customers are committed to assume a leading role in the exciting space of mobile experiences, here are some cases.

Välkommen Hit

Välkommen hit inleddes som ett samarbete mellan nio kommuner inom projektet eSamverkan där målet var att öka inflyttningen till respektive kommun och effektivisera inflyttningsprocessen. Välkommen hit skall fungera som en inflyttningslots med fokus på att förenkla för medborgare och företagare att hantera sina kontakter med kommunen med hjälp av moderna kommunikationskanaler. Välkommen hit är byggd med Amazon Web Services.

SMART Project

Forskningsprojekt som genomfördes under  2016 i syfte att utveckla ett IoT-baserat alarmsystem för att varna för oljespill i dagvattenbrunnar. Projektet genomfördes av Dewire i samarbete med forskare vid Mittuniversitetet och MittSverige Vatten & Avlopp AB. Dewires roll i projektet vara att  konstruera och implementera frontend- och backend-lösningen som baserades på Amazon Web Services (AWS).

Touchscreen - Retail

Touchscreen - Retail

Utveckling av pekskärmbaserad applikation för detaljhandeln. Som en del i detaljhandlarens Omnichannel-strategi används pekskärmar i butiker. Detta gör det möjligt för potentiella kunder att söka och välja från handlarens erbjudanden och produkter. Det ger en möjlighet att kunna betjäna många kunder i butiken utan stora insatser av personal.  

Den pekskärmsbaserade applikationen baseras på Amazon Web Services (AWS). Tjänsterna som har använts i AWS är API Gateway, CloudWatch, CloudFront, CloudTrail, Cognito, Lambda, S3. Efter lansering  har Dewire haft ansvar för support och livscykelhantering av applikationen.

Geo-fencing app for retail

Geo-fencing app for retail

I juni 2017 fick Dewire i uppdrag att utveckla en geofencing-app i iOS och Android miljö för en klient som ville erbjuda en app för att göra cityhandel mer attraktiv.  Den grundläggande funktionen i appen är att skicka en notifiering när en användare går in i en viss plats i staden. En notifiering kan t.ex. innehålla ett erbjudande från en handlare i närheten av den aktuella platsen. Plattformen och tekniken som användes för realiseringen var iBeacon, Android, iOS, Java, RxJava, , Retrofit. Efter lansering av appen har Dewire haft ansvar för support och livscykelhantering av appen.

Viendo - Digital Signage

2016 beslutade sig Viendo för att uppgradera sin befintliga Digital Signage Platform, OSIGN baserat på Amazon Web Services (AWS). Dewire blev kontrakterad för att genomföra lösningen.
Viendo är en etablerad aktör inom digital signage - såväl inom koncept och installation som inom utbildning och support. Syftet med digital signage-applikationen OSIGN är att leverera meddelanden snabbt och enkelt - oavsett om kunden har två eller hundra skärmar. Att möjliggöra snabb leverans av ny innehållsdesign utan att det behövs separata utgåvor och installationer i kombination med att ge kunderna möjlighet att administrera användare och dela innehåll skulle leda till högre kundnöjdhet och mindre behov av support.

Sundsvalls Golfklubb - Check in/out

Sundsvalls Golfklubb - Check in/out

Våren 2017 utvecklade Deiwre ett interaktivt besökarsystem för Sundsvall Golfklubb. Med en funktion baserad på biometri med ansiktsigenkänning kan en besökare checka in/ut samt registrera sig för olika aktiviteter inom klubben. Besökssystemet har också möjlighet att administrera befintliga och registrera nya användare.

Systemet är baserat på Amazon Web Services (AWS). Tjänsterna som har använts i AWS är API Gateway, CloudWatch, CloudFront, CloudTrail, Cognito, Lambda, S3 och Rekognition.

Facial recognition system - Analytics

Facial recognition system - Analytics

Utveckling av digitalskylt-applikation med ansiktsigenkänningskapacitet och analys inom detaljhandeln. Ansiktsigenkänning hjälper handlarna att interagera med kunderna på ett helt nytt sätt, baserat på realtid och historiska data.

Applikationen är utvecklad med Amazon Web Services (AWS) som plattform. Tjänsterna som har använts i AWS är API Gateway, CloudWatch, CloudFront, CloudTrail, Cognito, Lambda, S3 och Rekognition.

Our Services

Application Development

Application Migration

Application Management