Hoppa till innehåll

Biometrics

Value proposal: Biometrics

Varje person är unik

De möjligheter som ny teknik och användande av Biometrics ger i form av möjligheter att mäta och analysera en människokropp med hjälp av olika tekniker ger nu en helt ny drivkraft för digital transformation för en organisation.

Vi erbjuder utveckling och integration av biometriska applikationer baserade på molntjänster som Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure. Våra biometriska applikationer kan även integreras och förbättra era befintliga applikationer.

Cases

Sundsvalls Golfklubb - Check in/out

Sundsvalls Golfklubb - Check in/out

Våren 2017 utvecklade Deiwre ett interaktivt besökarsystem för Sundsvall Golfklubb. Med en funktion baserad på biometri med ansiktsigenkänning kan en besökare checka in/ut samt registrera sig för olika aktiviteter inom klubben. Besökssystemet har också möjlighet att administrera befintliga och registrera nya användare.

Systemet är baserat på Amazon Web Services (AWS). Tjänsterna som har använts i AWS är API Gateway, CloudWatch, CloudFront, CloudTrail, Cognito, Lambda, S3 och Rekognition.

Facial recognition system - Analytics

Facial recognition system - Analytics

Utveckling av digitalskylt-applikation med ansiktsigenkänningskapacitet och analys inom detaljhandeln. Ansiktsigenkänning hjälper handlarna att interagera med kunderna på ett helt nytt sätt, baserat på realtid och historiska data.

Applikationen är utvecklad med Amazon Web Services (AWS) som plattform. Tjänsterna som har använts i AWS är API Gateway, CloudWatch, CloudFront, CloudTrail, Cognito, Lambda, S3 och Rekognition.

Henry Ford


Henry Ford (July 30, 1863 – April 7, 1947) was an American industrialist, the founder of the Ford Motor Company.

Ford converted the automobile from an expensive curiosity into a practical conveyance, that would profoundly impact the landscape of the twentieth century. His introduction of the Model T automobile revolutionized transportation and American industry.

Imagea source: Wikimedia Commons
If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.

Henry Ford

Solutions

Utforska våra andra erbjudanden