Hoppa till innehåll

Karriär

Om du drivs av passionen av att utveckla digitala upplevelser kan Dewire bli trampolinen till en riktigt bra karriär.

Start your career at Dewire

Starta din karriär på Dewire

Ett sätt att komma igång med din karriär är att göra ditt examensarbete på Dewire. Vi får varje år ett stort antal ansökningar, väljer i dialog med de sökande ut lämpliga kandidater och ämnen och kör sedan igång.

Hittar du oss inte via exjobb så vill vi se att du har en examen från teknisk högskola eller universitet, men vi kräver inte lång arbetslivserfarenhet. Vi har de verksamhetsfunktioner och processer som krävs för att kunna erbjuda även nyutexaminerade en anställning. I viss utsträckning anställer vi även praktikanter och sommarjobbare.

Vissa av oss är produktorienterade, andra är det inte. Båda profilerna behövs i dagens digitala samhälle. 

Dewires personal är vanligtvis inte produktorienterade. Vi är konsulter. Konsulter tenderar att trivas med att arbeta mot olika branscher, med olika arbetsuppgifter. Ständigt och nyfiket ägnar vi oss åt att att hjälpa kunder med den digitala transformationen.
Uppdragen utför vi vanligtvis i kundprojekt. Beroende på din profil och färdigheter är du typiskt medlem i antingen ett agilt utvecklingsteam eller deltar i ett kundprojekt. Vi särskiljer oss genom att i betydligt högre grad än branschsnittet arbeta från egna lokaler.
Vår strategi är att blanda människor med olika erfarenheter. Detta skapar ett ömsesidigt utbyte av kunskap, lärande och utbyte av erfarenheter. Denna strategi ger oss möjlighet att erbjuda kvalificerade team med förmåga att ständigt anpassa sig till nya utmaningar.

Vår företagskultur är jordnära med korta beslutsvägar. Vi erbjuder en kreativ och resultatorienterad miljö som kännetecknas av låga trösklar och höga tak. Hos oss får man möjlighet att engagera sig i många olika typer av projekt och aktiviteter.
Vi jobbar givetvis med moderna agila metoder och strävar efter att ligga i teknikens framkant. Vi ser det som basen i att kunna erbjuda dig en unik chans att utvecklas och göra en bra karriär.

Ralph Waldo Emerson


Ralph Waldo Emerson (May, 1803 – April, 1882) was an American essayist, lecturer, and poet, who led the Transcendentalist movement of the mid-19th century. He was seen as a champion of invidualism and a prescient critic of the countervailing pressures of society, and he disseminated his thoughts through dozens of published essays and more than 1,500 public lectures across the United States.

 

Image source: Wikipedia
Every artist was first an amateur.

Ralph Waldo Emerson

Lediga tjänster

Vi letar alltid efter kompetenta människor som har motivation och förmåga att samarbeta i team som levererar resultat till våra kunder. Om du är intresserad av att jobba med utveckling och livscykelhantering av digitala tjänster bör vi ha det du söker.

Förslag på examensarbete

Dewire handleder årligen fem till tio examensarbeten relaterade till områdena internet of things och digitala upplevelser från antingen ett tekniskt eller affärsperspektiv. Vi uppmuntrar sökande att ha egna idéer och förslag till sitt arbete, men vi har också ett antal förslag som vi tagit fram. Dessa kan du hitta nedan.

Eget förslag

By joed

oktober 04, 2018

Vi uppmuntrar sökande att ha egna idéer och förslag till sitt arbete. Läs mer

Tillämpad beslutsanalys i agila utvecklingsprojekt

By savi

oktober 03, 2018

Agil utveckling är väldigt flexibel för att kunna hantera osäkerhet och nya krav. Beslut fattas i hög takt och kommuniceras utan tung dokumentation. Att fatta välgrundade beslut baserat på en solid analys och beslutsprocess på hög nivå kan vara en utmaning när tiden är kritisk och fokus ligger på nästa leverans. Beslutsanalys ger metoder för att skapa strukturerat beslutsstöd när det gäller att fatta viktiga beslut. Kan agilt beslutsfattande dra nytta av befintliga beslutsanalysmetoder? Är det möjligt att använda dessa metoder och principer på ett lätt och flexibelt sätt för att passa in i den agila metodiken? Läs mer

Testautomatisering för mobilapplikationer

By pora

oktober 03, 2018

De dagar då mobila enheter användes för att ringa och ta emot samtal är numera borta. Mobila enheter motsvarar idag datorer som är bättre än datorer då du kan ha de med dig. Att mobila enheter kan motsvara datorer är möjligt tack vare mobilapplikationer. Även om det finns mobilapplikationer för alla möjliga användningsområden är testautomatisering av mobilapplikationen fortfarande ett av de områdena med flest utmaningar. Syftet med denna avhandling är att ge vägledning för att införa testautomatisering för mobilapplikationer och ge en jämförelse av olika tillgängliga verktyg. Läs mer

När fingrarna inte räcker till - nya sätt att interagera med en enhet

By eras

oktober 03, 2018

I vissa situationer kan det vara svårt eller omöjligt för dina fingrar och/eller din röst att navigera i en applikation för t.ex. en smartphone. Kan det vara möjligt att utveckla ett gränssnitt som inte kräver varken att några knappar trycks in eller röststyrning, utan den styrs helt utav input till accelerometern eller andra inmatningsmetoder? Läs mer

Kreativitet och innovation på arbetsplatsen - En praktisk studie av kreativitet inom organisationen

By acar

oktober 03, 2018

Kreativitet har alltid varit kärnan i mänsklig strävan. Tillsammans med innovation är det erkänt som centralt för organisationsprestanda. Kreativitet spelar en viktig roll i innovationsprocessen och inom organisationer finns det stimulanser och hinder för kreativitet som driver eller motarbetar själva företaget. Organisationer som skapar kreativa miljöer inspirerar personal och underhåller innovativa arbetsplatser. Men hur tillåter företag kreativitet och innovation utan förlust av produktivitet? Läs mer

Fördelar och kostnader med testautomatisering

By pora

oktober 03, 2018

Testning är otvetydigt en viktig del av mjukvaruutveckling men testning är också en stor kostnadsfaktor. Testautomatisering har föreslagits som en lösning för att minska dessa kostnader. Testautomatiseringsverktyg lovar leverans av mjukvara med hög kvalitet som en påföljd av minimerade chanser till mänskliga fel. De sägs också minska tiden och resurserna för regressionstester. Men är det värt att automatisera varje test? När ska ett test bli automatiserat? När är manuella tester ett bättre val? Vilka faktorer påverkar besluten om huruvida man inte ska investera i testautomatisering? Syftet med denna avhandling är att stimulera diskussion om dessa faktorer och hjälpa företag att investera klokt. Läs mer

Distribuerade låsningsmekanismer

By lebr

oktober 03, 2018

Många traditionella datorsystem byggs ofta som monoliter som körs i en enda exekveringsmiljö. Detta tillåter att utformning och implementering av sådana system utnyttjar möjligheten att dela minne mellan process och trådar på värdmaskinen. Detta gör implemtationen av synkronisering och låsning av processer och resurser en enkel uppgift när det behövs. Många system av denna typ som har vuxit genom åren börjar möta nya krav på både skalbarhet och redundans. I sådana situationer uppstår ofta utmaningar när implementeringen är beroende av tillgången till delat minne för låsningsändamål. Syftet med denna avhandling är att analysera i vilka situationer ny implementering måste göras och dess problem. Studenten ska föreslå idéer och lösningar för att låsningsproblematik i distribuerade miljöer, både när det gäller anpassning av implementering, införande av nya programkomponenter samt förändringar i lösningsarkitekturen. Dessutom bör prestandapåverkan både i datorresurser och svarstider utvärderas. Läs mer

Effekter av generation Y i moderna organisationer

By reba

oktober 03, 2018

Generation Y härstammar från amerikansk marknadsföring med hänvisning till barn födda någonstans mellan slutet av 1970-talet och årtusendet och kallas ofta "millenials". Det som format Generation Y var bland annat Internet och den ökande globalt anslutna världen, vilket inkluderade mobiltelefoner och persondatorer som en del av deras uppfostran. På arbetsplatsen är generation Y känd för att vara flexibel och söker även flexibilitet i var och när man ska arbeta. Balansen mellan arbete och privatlivet samt en avslappnad kontorsmiljö är av största vikt för denna grupp, medan att klättra inom organisationen är mindre viktigt. Läs mer

Diagnosticera ditt löpsteg med hjälp av en mobilapp

By eras

oktober 03, 2018

Många människor lider av pronation eller supination medan de går eller springer. Pronation är när ytterkanten på hälen träffar marken och foten rullar inåt och plattar ut. Pronation är en naturlig del av hur fötter fungerar, men överpronation kan orsaka skador. Supination är när foten rullar utåt istället för inåt. Om supinationen är överdriven kan den skada fotleden. Det finns många sätt att avgöra om du lider av över- eller underpronation/supination, men skulle det vara möjligt att låta en app diagnostisera din rörelse genom att filma när du går och/eller springer? Läs mer