Hoppa till innehåll

Cloud

Value proposal: Cloud

Cloud First

Molntjänster är s.k. on-demand leverans av datorkraft, lagring i databaser, applikationer och andra resurser levererade av molntjänstplattformar som är tillgängliga via Internet med s.k.  pay-as-you-go prissättning.

Vi erbjuder utveckling, migrering och förvaltning av applikationer i molnet. Med vårt partnerskap med Amazon, AWS och Microsoft, Azure i kombination med våra certifierade konsulter och erfarenhet kan vi erbjuda leveranser som möjliggör den digitala transformationen för en organisation.

Cases

Välkommen Hit

Välkommen hit inleddes som ett samarbete mellan nio kommuner inom projektet eSamverkan där målet var att öka inflyttningen till respektive kommun och effektivisera inflyttningsprocessen. Välkommen hit skall fungera som en inflyttningslots med fokus på att förenkla för medborgare och företagare att hantera sina kontakter med kommunen med hjälp av moderna kommunikationskanaler. Välkommen hit är byggd med Amazon Web Services.

SMART Project

Forskningsprojekt som genomfördes under  2016 i syfte att utveckla ett IoT-baserat alarmsystem för att varna för oljespill i dagvattenbrunnar. Projektet genomfördes av Dewire i samarbete med forskare vid Mittuniversitetet och MittSverige Vatten & Avlopp AB. Dewires roll i projektet vara att  konstruera och implementera frontend- och backend-lösningen som baserades på Amazon Web Services (AWS).

Touchscreen - Retail

Touchscreen - Retail

Utveckling av pekskärmbaserad applikation för detaljhandeln. Som en del i detaljhandlarens Omnichannel-strategi används pekskärmar i butiker. Detta gör det möjligt för potentiella kunder att söka och välja från handlarens erbjudanden och produkter. Det ger en möjlighet att kunna betjäna många kunder i butiken utan stora insatser av personal.  

Den pekskärmsbaserade applikationen baseras på Amazon Web Services (AWS). Tjänsterna som har använts i AWS är API Gateway, CloudWatch, CloudFront, CloudTrail, Cognito, Lambda, S3. Efter lansering  har Dewire haft ansvar för support och livscykelhantering av applikationen.

Geo-fencing app for retail

Geo-fencing app for retail

I juni 2017 fick Dewire i uppdrag att utveckla en geofencing-app i iOS och Android miljö för en klient som ville erbjuda en app för att göra cityhandel mer attraktiv.  Den grundläggande funktionen i appen är att skicka en notifiering när en användare går in i en viss plats i staden. En notifiering kan t.ex. innehålla ett erbjudande från en handlare i närheten av den aktuella platsen. Plattformen och tekniken som användes för realiseringen var iBeacon, Android, iOS, Java, RxJava, , Retrofit. Efter lansering av appen har Dewire haft ansvar för support och livscykelhantering av appen.

Viendo - Digital Signage

2016 beslutade sig Viendo för att uppgradera sin befintliga Digital Signage Platform, OSIGN baserat på Amazon Web Services (AWS). Dewire blev kontrakterad för att genomföra lösningen.
Viendo är en etablerad aktör inom digital signage - såväl inom koncept och installation som inom utbildning och support. Syftet med digital signage-applikationen OSIGN är att leverera meddelanden snabbt och enkelt - oavsett om kunden har två eller hundra skärmar. Att möjliggöra snabb leverans av ny innehållsdesign utan att det behövs separata utgåvor och installationer i kombination med att ge kunderna möjlighet att administrera användare och dela innehåll skulle leda till högre kundnöjdhet och mindre behov av support.

Sundsvalls Golfklubb - Check in/out

Sundsvalls Golfklubb - Check in/out

Våren 2017 utvecklade Deiwre ett interaktivt besökarsystem för Sundsvall Golfklubb. Med en funktion baserad på biometri med ansiktsigenkänning kan en besökare checka in/ut samt registrera sig för olika aktiviteter inom klubben. Besökssystemet har också möjlighet att administrera befintliga och registrera nya användare.

Systemet är baserat på Amazon Web Services (AWS). Tjänsterna som har använts i AWS är API Gateway, CloudWatch, CloudFront, CloudTrail, Cognito, Lambda, S3 och Rekognition.

Facial recognition system - Analytics

Facial recognition system - Analytics

Utveckling av digitalskylt-applikation med ansiktsigenkänningskapacitet och analys inom detaljhandeln. Ansiktsigenkänning hjälper handlarna att interagera med kunderna på ett helt nytt sätt, baserat på realtid och historiska data.

Applikationen är utvecklad med Amazon Web Services (AWS) som plattform. Tjänsterna som har använts i AWS är API Gateway, CloudWatch, CloudFront, CloudTrail, Cognito, Lambda, S3 och Rekognition.

Amelia Earhart


Amelia Earhart (1897 - 1937) was the first female aviator to fly solo across the Atlantic Ocean. Earhart disappeared in 1937 during an attempt to circumnavigate the globe.

In 2015, scientists discovered a 200km-wide crater on the Earth-facing side of the Moon. It was the first detection of its kind in a century. The previously unknown crater - hiding in plain sight for years - was named Amelia Earhart.

Image source: Wikimedia commons
Never interrupt someone doing what you said couldn't be done.

Amelia Earhart - Aviation pioneer

Solutions

Utforska våra andra erbjudanden