Hoppa till innehåll

DevOps

Value proposal: DevOps

Eliminera silon

En viktig förutsättning för den digitala transformationen är att kunderna blir allt närmare kopplade till affärsprocessen och tjänsteproduktionen. Det ställer krav på oss och våra kunder att kunna leverera förbättringar och nya funktioner kontinuerligt och snabbt, men med fortsatt säkerhet, kvalitet och tillgänglighet. Att arbeta enligt DevOps kan hjälpa oss att göra det.

Med en DevOps-modell är inte längre utveckling och det operativa isolerade silos.  Dessa två delar organiseras vanligen i DevOps i ett enda team där medlemmerna arbetar över hela applikationslivscykeln, från utveckling och test till leverans och det operativa.

Med DevOps utvecklas en kompetensbredd hos medlemmarna som inte är begränsad till en enda funktion och roll. Ambitionen inom DevOps är att använda metoder för att automatisera processer som historiskt har varit manuella och långsamma. För att genomföra detta krävs nyttjande av en teknikstack och verktyg som hjälper teamet att arbeta och utveckla applikationer snabbt och tillförlitligt. Dessa verktyg hjälper också medlemmarna att självständigt utföra uppgifter, till exempel leverera utvecklade funktioner eller hantera infrastruktur som normalt skulle ha krävt hjälp från andra avdelningar. Detta arbetssätt ökar ytterligare ett teams effektivitet.

Inom DevOps kan vi erbjuda tjänster inom förändringar i en organisation och dess utvecklingsprocess, etablering av plattformar och miljöer, design och utveckling av DevOps-applikationer. Vi etablerar med uppsättning av automatiska konfigurationer och miljöer, pipeliner från källkod till produktion.

Cases