Hoppa till innehåll

E-Government

Value proposal: E-government

Samhällstjänster

E-förvaltning är användningen av informations- och kommunikationsteknik för att förbättra verksamheten inom den offentliga sektorn.

Vår ambition inom detta område som kännetecknas av lång historia och arv är att erbjuda innovativa applikationer baserade på nya affärsmodeller, plattformar och teknologier. Det möjliggör helt nya möjligheter som synergier, samarbete och kostnadseffektiva lösningar för den offentliga sektorn.

Cases

Välkommen hit

Välkommen hit

Digitaliseringsprojektet eSamverkan, med nio kommuner i Västernorrlands landsting anlitade Dewire hösten 2017 för att utveckla och operera den nya digitala tjänsten "Välkomment Hit" som har funktionen av en digital inflyttningsguide. Arkitekturen är baserad på en skiktad design (huvudsakligen: webb, affärslogik och datalager) med Amazon Web Services (AWS) som plattform. Tjänsterna som har använts i AWS är API Gateway, CloudWatch, CloudTrail, Cognito, Lambda, S3 och RDS.  Välkommen Hit lanserades i april 2018 som en SaaS.

Ralph Waldo Emerson


Ralph Waldo Emerson (May, 1803 – April, 1882) was an American essayist, lecturer, and poet, who led the Transcendentalist movement of the mid-19th century. He was seen as a champion of invidualism and a prescient critic of the countervailing pressures of society, and he disseminated his thoughts through dozens of published essays and more than 1,500 public lectures across the United States.

 

Image source: Wikipedia
Every artist was first an amateur.

Ralph Waldo Emerson

Solutions

Utforska våra andra erbjudanden