Hoppa till innehåll

Internet of Things

Value proposal: Internet of Things

Alltid uppkopplad

Är det en evolution eller en revolution? Hur som helst händer det snabbt nu. Ett snabbt ökande antal "enheter", t.ex. bilar, hus och till och med människor, ansluts och kan dela information. Detta händer nu eftersom både sensorteknologi och uppkoppling faller dramatiskt i pris.

Vi hjälper våra kunder att realisera de nya affärsmöjligheterna som följer med IoT. De nya datakällorna finns där. Men nu måste värdeskapande tjänster byggas, och för att realisera den verkliga affärsnyttan måste det finnas nya tekniska integrationer mellan aktörerna i IoT-ekosystemet.

Vår expertis hjälper dig att realisera affärslogik och tjänster och genomföra komplex teknisk integration som hjälper dig att ta nästa steg i IoT-resan. Vi levererar både konsulttjänster som förstudier och workshops kring IoT, vi åtar oss även uppdrag att bygga tjänster.

Cases

SMART Project

Forskningsprojekt som genomfördes under  2016 i syfte att utveckla ett IoT-baserat alarmsystem för att varna för oljespill i dagvattenbrunnar. Projektet genomfördes av Dewire i samarbete med forskare vid Mittuniversitetet och MittSverige Vatten & Avlopp AB. Dewires roll i projektet vara att  konstruera och implementera frontend- och backend-lösningen som baserades på Amazon Web Services (AWS).

Connected car - IoT

Connected car - IoT

Under 2016 var ett team från Dewire ansvariga för test och kvalitetssäkring i ett kundprojekt som skulle lansera en ny IoT-baserad tjänst för uppkopplade bilar.

Projektet genomfördes enligt en DevOps-modell med höga krav på automatisering och övervakning av alla steg i genomförandet inom områden som integration, testning, implementering och release hantering.

Dewire var i projektet ansvarigt för testning av IoT-plattformen, CRM-systemet och kundplacerad utrustning som ODB-enhet.


Marconi is a good fellow. Let him continue. He is using 17 of my patents.

Nikola Tesla

Solutions

Utforska våra andra erbjudanden