Hoppa till innehåll

Test & Quality

Value proposal: Test & Quality

Quality First

Vi arbetar i en miljö där vi utvecklar och livscykelhanterar applikationer för våra beställare som i sin erbjuder sin kunder digitala tjänster med krav på hög tillgänglighet och kvalité.

För oss är därför test och kvalitet en helt nödvändig och naturlig del i alla faser av ett utvecklingsprojekt och livscykelhantering vilket möjliggör en heltäckande och kostnadseffektiv kvalitetssäkring.

Vår leverans innehåller ofta en långt driven automatisering som genomförs enligt välbeprövade metoder som t.ex. ISTQB. Det resulterar i en strukturerad och kostnadseffektiv testning i de olika faserna av nyutveckling och regressionstestning.

Våra tjänster omfattar bl.a. testledning, testning, testmetodik och testverktyg. Vi bemannar såväl i enskilda uppdrag som med hela team.

Cases

Connected car - IoT

Connected car - IoT

Under 2016 var ett team från Dewire ansvariga för test och kvalitetssäkring i ett kundprojekt som skulle lansera en ny IoT-baserad tjänst för uppkopplade bilar.

Projektet genomfördes enligt en DevOps-modell med höga krav på automatisering och övervakning av alla steg i genomförandet inom områden som integration, testning, implementering och release hantering.

Dewire var i projektet ansvarigt för testning av IoT-plattformen, CRM-systemet och kundplacerad utrustning som ODB-enhet.