Hoppa till innehåll

Välkommen hit

Sveriges första digitala inflyttningsguide

Välkommen hit

Välkommen hit

Varför Välkommen hit?

Målet med Välkommen hit är att införa en digitaliserad lösning som ger vägledning och information för att stimulera inflyttning till en plats och att tillgängliggöra information för att förstärka kommunens attraktionskraft för potentiella inflyttare, kommunmedborgare och etableringar. Välkommen hit ska bidra till att:

  • Öka attraktiviteten som gör att folk trivs där de bor.
  • Platser kan växa genom inflyttning av nya människor.
  • Arbetsgivare får stöd i att attrahera efterfrågad kompetens genom tjänsten.
  • Personer som nyttjat tjänsten anser att den är bra/värdefull/önskvärd.
  • Antalet samtal och inkommande e-post minskar och att färre vidareskickningar frågor sker inom och mellan förvaltningar.

Besök Välkommen hit på https://www.valkommen-hit.se/.

Bakgrund

Välkommen hit inleddes som ett samarbete mellan nio kommuner inom projektet eSamverkan där målet var att öka inflyttningen till respektive kommun och effektivisera inflyttningsprocessen. Utvecklingen av digitalisering fokuserar på att förenkla för medborgare och företagare att hantera sina kontakter med kommunen med hjälp av moderna kommunikationskanaler. För att få full utväxling av de möjligheter digitaliseringen ger behöver sannolikt de interna processerna utvecklas så att de drar nytta av de nya potentialerna.

Tillgänglighet och samtycke

Tjänsten överensstämmer med följande riktlinjer för tillgänglighet och samtycke:

Anslut er till Välkommen hit

Tjänsten som erbjuds som en Software-as-a-Service (SaaS) har utvecklats av Dewire Consultants AB.

Vill ni veta mer eller begära offert, kontakta: 

John Hägglund
Phone +46 70 590 00 50
Mail john.hagglund@dewire.com